KOntakta oss
kontakta oss

Världens blickar mot svensk hållbar mat

7 november, 2019

Världen har span på Sverige som förebild idag. Dessutom kommer Sveriges roll i den globala matförsörjningen att stärkas i takt med klimatförändringarna.
Det är slutsatser som drogs på Aktuell Hållbarhets Livsmedelsforum i Örebro i oktober. Kajsa Asp fanns på plats och delar med sig av sina reflektioner.
Våra val och beteenden kring mat påverkar många olika framtidsperspektiv. Maten är navet i en stor bredd av frågor: Hållbarhet och hälsa, upplevelser och lust, jämlikhet, ekonomi, politik, styrsystem, regelverk – och möjligheter. För att lyckas med det vi står inför, eller faktiskt är mitt i, behövs ett tvärvetenskapligt grepp och mer samverkan.
Det är uppenbart att vi behöver ändra beteende och matvanor. Elin Röös, universitetslektor vid SLU, konstaterade att flera globala rapporter ger ökad tyngd i frågan och att vi inte har tid att vänta på exakta svar, vi måste jobba från olika vinklar: ”Vi vet att västvärlden behöver äta mer resurssnålt, ändra produktionssätt och minska svinnet – i kombination.”
”Klimatförändringar gör att Sveriges roll i den globala matförsörjningen kommer att stärkas”
Företag, myndigheter, bönder och konsumenter måste hjälpas åt att skapa innovationer, teknologi och förändrade vanor. Sverige har bra förutsättningar till exempel vad gäller produktion och naturresurser. Att satsa på hållbarhet och hälsa är hygienfaktorer i livsmedelsbranschen.
Världen har span på

En nyhet från Agfo

© 2018 – 2024 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu