Värre än väntat

Dagligvaruhandeln alstrar mycket mer matavfall än man tidigare trott, samtidigt som konsumenten slänger mindre. I veckans spaning har AGFO-Linda tagit del av färska matavfallssiffror.

Den här spaningen publicerades först i vårt nyhetsbrev AGFO weekly, signa upp dig här

Vartannat år presenterar Naturvårdsverket nya matavfallssiffror för landet. Igår kom siffrorna för 2018 och dagligvaruhandeln drar iväg rejält. Det beror på att livsmedelsbutikerna nu själva rapporterar in sitt matavfall*. Tidigare år var det ett estimat baserat på kommunernas avfallsinsamling, SCB:s företagsregister och plockanalyser i butik.
Förändringen är dramatisk – matavfallssiffran för dagligvaruhandeln mer än tredubblades. 2016 var den 30 000 ton, 2018 – 100 000 ton.
Ida Adolfsson, ansvarig handläggare på Naturvårdsverkets hållbarhetsenhet, berättar att hon blev lite förvånad: ”Jag har tidigare hört från just dagligvaruhandeln att man trodde att siffran var högre, men att den var så här hög är lite oväntat”, säger hon.
Hon misstänker även att restaurang- och servicebranschen kan ha högre matavfallssiffror och säger att branschsamarbeten är a och o för att få upp siffrorna på bordet.
I sammanhanget är det glädjande att det faktiskt slängs allt mindre i hemmen. 2016 producerade hushållen 938 000 ton matavfall och 2018 hade det sjunkit till 917 000 ton. Något håller på att hända…
I april får vi spetsa öronen igen, för då släpps den nya matavfallssiffran för livsmedelsindustrin. Den från

En nyhet från Agfo

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram