”Vi behöver en mer offensiv hållning”

Hur ser den svenska mjölksektorn ut år 2030? Det var temat när Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, bjöd in till en heldag.
På plats fanns forskare och branschföreträdare. Dagen inleddes med en trendspaning (se slutet av artikeln) och ett panelsamtal. Deltog gjorde mjölkproducenten Anders Birgersson, frilansjournalisten Ann-Helen Meyer von Bremen, mjölkproducenten Hans Samuelsson samt vd:n för Startup People of Sweden, SUP46, Samir El-Sabini.
Synen på hur den svenska mjölksektorn ska utvecklas var både optimistisk och pessimistisk i panelen.
– Det finns en uppgivenhet hos många av de stora mjölkproducenterna i Sverige. Vi behöver få en mer offensiv hållning, det här behöver upp på riksdagsnivå kring vår självförsörjningsgrad och livsmedelsproduktion, sade Anders Birgersson som driver en mjölkgård i Östergötland.
Enligt livsmedelsstrategin ingår att den inhemska livsmedelsproduktionen ska öka samtidigt som de nationella miljömålen uppfylls. Att den svenska produktionen är i världsklass och har betydligt lägre utsläpp än EU-snittet lyftes som som en skevhet när mjölkgårdarna i Sverige blir färre och mat med högre utsläpp importeras. Även näringstätheten i mjölk framhölls.
– Mjölk är näringsrikt och ett alldeles fantastiskt livsmedel. Vi är för dåliga på att lyfta fram det, sade Hans Samuelsson från Kalset Mjölk.
Från vänster: AGFO:s Lovisa Madås, Samir El-Sabini på SUP46, mjölkproducenterna Hans Samuelsson och Anders Birgersson samt frilansjournalisten

En nyhet från Agfo

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram