”Vi vill bygga en ny svensk basindustri”

Behöver Sverige en foodtech-strategi? Absolut. Det menar Sweden Food Techs Johan Jörgensen som leder arbetet för att ta fram en sådan strategi.
I juni 2017 antogs den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. Sex månader senare gick Sweden Food Tech ut med att de startar arbetet med att ta fram en foodtech-strategi.
Varför behövs det en foodtech-strategi?
– Det behövs som ett komplement till livsmedelsstrategin. Vårt perspektiv är vidare än livsmedel som produkt, framtiden för mat går utöver livsmedelsproduktionen. Vi vill bygga en ny svensk basindustri som kan säkra vårt matsystem för hundra år framåt. Hur kan vi bygga ett matsystem där data flödar fritt? Hur kan vi se till att de som producerar maten får betalt för sitt faktiska värde? Hur ska vi säkra att vi inte proppar människor fulla med kass mat som gör oss sjuka och belastar sjukvården? Hur kan vi bygga städer där matsystemet är integrerat från första spadtaget? Vi går i rask takt mot ett algoritmstyrt matsystem, det kan låta trist men det är ett faktum.
Många stora frågor. Hur ska ni hitta svaren?
–  För att nå en hög strategisk nivå tankemässigt måste vi jobba fram det här tillsammans med ett antal aktörer, det finns ingen annan väg.
Och vilka

En nyhet från Agfo

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram