Därför dröjer genombrottet för AI

Uppkopplade växthus och tänkande inköpslistor – det är bara några av de uppfinningar som med hjälp av AI, artificiell intelligens – ska göra livsmedelsbranschen mer hållbar och lönsam. Men det finns de som menar att det råder en övertro på utvecklingen och att AI ännu befinner sig i sin linda.
För inte länge sedan var artificiell intelligens något som hörde framtiden till. Idag har framtiden blivit nutid och den ena intelligenta tekniken efter den andra slåss om att komma in på marknaden för lant- och jordbruksprodukter. Odlingsföretaget Svegro är en av aktörerna som hoppas på en framtid i AI:ns tecken och nyligen fick de finansierad hjälp av Vinnova för att undersöka om, och i så fall hur, de kan använda AI för att förbättra och optimera sin odling.
Varje procent vi kan minska vårt svinn med innebär att vi kan rädda tiotusentals krukor.
Minskat svinn med utbyggd AI
– Målet är att använda AI för att titta på hur en optimal gröda ser ut under olika skeden i sin utveckling. Med datamodellens hjälp hoppas vi kunna få fram kvalitativa produkter med minsta möjliga energiåtgång och så lite svinn som möjligt, säger Lisa Lindström, odlingschef för Svegro.
Lisa Lindström, odlingschef Svegro.
Med odlingar på 55 000 kvadratmeter

En nyhet från Agfo

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram