KOntakta oss
kontakta oss

Mykotoxiner i spannmål - analysmetoder och datalagring

25 mars, 2021

Datum & tid

Datum: 25 mar, 2021
Tid: 10:00 - 14:00

NYA KRAVENS PÅVERKAN PÅ HANDELSKEDJAN FÖR SPANNMÅL 

I Sverige ser vi en fortsatt ökad förekomst av mjöldryga i spannmål. Mjöldryga är en mycket giftig parasitsvamp som framför allt drabbar råg och rågvete. De föreslagna gränsvärdena för ergotalkaloider / sklerotier orsakat av mjöldryga förväntas bli lagstadgade inom en snar framtid. Branschen står inför en omställning när det gäller att säkerställa godkända nivåer i spannmål för i första hand livsmedel, men det förväntas även gränsvärden för foderspannmål. Agroväst Gröna Möten tillsammans med Nätverket för odling och kvalitet lyfter upp frågan till dialog genom värdekedjan genom ett webbinarium. Evenemanget vänder sig till yrkesverksamma från odling, lagerhus, kvarnar och livsmedelsindustri. Hur säkerställer vi kvalitet och spårbarhet genom hela kedjan?

Anmäl dig senast 23 mars här >>>

PROGRAM

10.00 Digitalt mingel och tekniktest
10.15 Inledning

Ulrika Åkesson, Agroväst Gröna Möten, hälsar välkommen. Dagens moderator, Thomas Börjesson, Agroväst, ger en kort summering av förra säsongens toxinförekomst.

10.30 How to manage mycotoxins in a smarter way
Paulina Tamez-Hidalgo, product manager FOSS, describes new technology for mould analysis.

10.45 Läget gällande mjöldryga i Norge
Kristian Thunes, Felleskjøpet, informerar om utbredningen och hanteringen av mjöldryga i norsk spannmålsodling.

11.00 Analysmetoder  och bakgrund till nya gränsvärden kopplat till mjöldryga
Gunnar Sundstøl Eriksen, Veterinaerinstituttet, informerar om arbetet inom EFSA med att ta fram nya gränsvärden för ergotalkaloider/sklerotier  samt utvärdering av analysmetoder.

11.40 Hur arbetar vi framåt för att klara nya gränsvärden
Dialogsamtal med representanter från handelskedjan. Samtalsledare: Erik Hartman.

12.00 Lunchpaus

12.40 Molntjänst för lagring av spannmålsdata
Joakim Larsson, Skandia Elevator, presenterar Grain Cloud. En applikation som ger överblick över alla processer och enheter på spannmålsanläggningen.

13.00 Strategier för hantering av lantbruksdata
Sune Forsström, Lantmännen, Business data analyst, berättar om hur Lantmännen arbetar med krav på ökad spårbarhet och hur man hanterar data från analyser på inlevererad spannmål.

13.20 Data management supporting big data and data quality
Manfred Jeusfeld, professor i informationsvetenskap vid Högskolan i Skövde, gives us the framework on how to efficiently secure quality in data using data warehouse system or data lakes.

13.40 Utmaningar och möjligheter med ny digital teknik för spårbarhet i spannmålskedjan
Dialogsamtal med representanter från mjukvaruutvecklingsföretag och branschföreträdare. Samtalsledare: Thomas Börjesson

14.00 Avslutning

 

© 2018 – 2024 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu